logo

FİZİK TEDAVİDE KULLANILAN YARDIMCI CİHAZLARIMIZ

Ultrasound Cihazı

Vücut dokularına yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek derin dokularda isi artışı sağlar, bu yolla o bölgedeki damarlarda genişleme, metabolizmada hızlanma gibi etkiler gösterir

Infraruj (Kızılötesi)

Kızılötesi ışınlar, ağrıyı azaltmak, yüzeysel ısı artışı ve kas gevşemesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Mikrodalga diatermi (RADAR CİHAZI)

Bir çeşit elektromagnetik dalga kullanılarak yapılan fizik tedavi metodudur.

Traksiyon

Özel bir alet yardımıyla omurları birbirinden uzaklaştırma yöntemidir. Traksiyon uygulamalarında çekim süresi ve çekim kuvveti her hastaya göre özel olarak belirlenir. Yatar ya da oturur pozisyonda çekim uygulanır, sürekli ya da aralıklı çekim yapılabilir.

 

Kısa Dalga Diatermi (KDD)

1 MHz ve üzeri frekanslara sahip alternatif akımlarla yapılan tedaviler yüksek frekanslı akım tedavileri olarak tanımlanmaktadır. Oluşturdukları elektromanyetik alan içine giren dokularda derin ısıtma sağlarlar.Diyatermi vücut derinindeki dokuların ısıtılması anlamına gelmektedir. Diatermi yöntemleri ultrason kısa dalga ve mikro dalga olmak üzere başlıca üç çeşittir.

KDD sürekli ya da kesikli olarak uygulanabilir. Her iki durumda dokularda eletromanyetik enerjinin emilmesiyle termal ve termal olmayan etkiler oluşur. Termal etkiler arasında sıcaklık artışına bağlı kan akımında, hücre metabolizmasında, doku esnekliğinde artış, kas gevşemesi ve enzim reaksiyonlarında değişiklikler görülür.Termal olmayan etkileri olarak ödemin, lenfödemin, venöz staz ülserlerinin azalması, yüzeyel yara iyileşmesine katkı sayılmaktadır.

Sürekli uygulamalarda ısıtma amacı ön plandadır. Yanık riskine dikkat edilmelidir. Kesikli uygulamalarda termal olmayan etkilerin elde edilmesi hedeflenir

 

VAKUM İLE ELEKTROTERAPİ 

Fizik tedavide vakum yöntemi, özel bir takım vakum elektrotlar yardımıyla uygulanır. Aslında vakum yöntemi, aynı zamanda alçak frekanslı akımlarla kombine edilir. Vakum kaplarının içerisinde elektrik veren bir bölüm vardır. Bu bölüm sayesinde aynı anda vakum ve elektrik tedavisi yapılmaktadır.Vakum tedavisinin temeli çok eskiye dayanmaktadır.  Vakum tedavisi oradan esinlenmiştir. Vakum tedavisinin özel kapları, hastanın problemli bölümüne yerleştiği zaman, o bölgeye kan toplanır ve kanın iyileştirici etkisi kullanılmış olur.

 

ESWT TEDAVİSİ 

ESWT; “Extracorporeal Shock Wave Therapy” kelimelerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmuştur ve “Vücut Dışından Uygulanan Şok Dalga Tedavisi” anlamına gelir. Yaygın olarak Şok Dalga Tedavisi olarak da bilinir.  Vücut dışında oluşturulan bu güçlü ses dalgaları çelik başlıklı bir aplikatör vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan non-invazif (girişimsel müdahale gerektirmeyen)  uygulama şeklidir.  Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Hastaya ameliyatsız, kortizonsuz çağdaş tedavi olanağı sunar.